Други Продукти

Артикулен № Наименование Материал Цвят по желание, над 500 бр. + 10% A B C D цена в лв.без ДДС
един. цена над 100 бр. над 500 бр
04 0001 Летводържач ПП 75 23 черен 61 66 12 18 0,40 0,30 0,26
04 0002 Летводържач полиетил.Ld-Pe черен 61 64 12 16 0,30 0,15 0,15
04 0003 Летводържач ПП 75 23 черен 61 66 12 17 0,40 0,30 0,26
04 0004 Летводържач полиетил.Ld-Pe черен 55 58 10 13 0,29 0,139 0,090
04 0005 Ръкохватка полиетил.Hd-Pe черен 40 5 20, 25 8 0,605 0,44 0,418
04 0006 Ръкохватка полиетил.Hd-Pe черен 40 5 35 8 0,65 0,50 0,45
04 0007 Ръкохватка полиетил.Hd-Pe черен 40 5 60 8 0,70 0,55 0,50
04 0008 Ръкохватка полиетил.Hd-Pe черен 40 5 20 10 0,66 0,495 0,44
04 0009 Крак МТК ПП 75 23 черен - - - 0,77 0,55 0,495
04 0010 Шайба по избор черен Ф16/2/Ф8,4 - - 0,02 0,015 0,01
04 0011 Шайба по избор черен Ф18/3/Ф6,5 - - 0,02 0,015 0,01